Alles is Gezondheid

Programma channel

Over Alles is Gezondheid

Alles is Gezondheid is een zelfregulerend netwerk van ruim 3.000 publieke en private partners, dat de maatschappelijke beweging naar een gezonder en vitaler Nederland stimuleert. Dit doen we door verbinden, regionaal activeren, implementatiekennis delen én samen leren en doen.

Het mooie is: ook jij kan meedoen. Kom naar een van onze bijeenkomsten, leer van de praktijkervaringen van netwerkpartners, praat een keer met onze netwerkadviseurs of vergroot de impact van je project door onderlinge samenwerking.

Op 1sociaaldomein willen wij alle gezondheidsprofessionals en netwerkpartners een plek bieden om vragen te stellen en in contact te komen met honderden andere professionals in het sociale domein. Zo verbinden we gezondheid aan zorg, welzijn, wijk, onderwijs, werk en natuur,  

Alles weten over Alles is Gezondheid? www.allesisgezondheid.nl