Alles is Gezondheid

Programma channel

Alles is Gezondheid Videosessies (archief)

Videosessie
Tijdstip: Deelname gesloten
Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Mentale veerkracht voor studenten. #Hoedan?"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

2
0
0

Je leest het overal, studenten hebben het zwaar. Er wordt een groot beroep gedaan op hun mentale gezondheid, zeker in coronatijd. Vanuit onderwijsinstellingen worden, mede door studenten zelf, veel initiatieven gestart om hun mentale veerkracht te vergroten.

Op 24 juni van 11:00 – 12:30 uur organiseert Alles is Gezondheid een webinar over studentinitiatieven op het gebied van mentale gezondheid. Hierin onderzoeken we wat een succesvolle aanpak is en wat niet. Onder meer Dr. Jolien Dopmeijer, projectleider studenten bij het Trimbos Insituut en alumnus Thomas Klein Goldewijk en studenten Sam Suidman en Sem van der Lindenlan, oprichters van het platform Frisse Gedachtes, gaan dieper in op een aantal succesvolle initiatieven. We horen van studenten waar zij zelf behoefte aan hebben, kijken gezamenlijk welke “ingrediënten” er nodig zijn voor mentale veerkracht en we leren hoe studenten dit zelf kunnen organiseren.

De bijeenkomst is bedoeld voor studenten en onderwijsinstellingen en is erop gericht mensen te inspireren om ook een initiatief te starten op school, en kennis te vergroten welke ingrediënten daarbij succesvol zijn: vanuit de theoretische kennis van Dr. Jolien Dopmeijer en de praktische kennis vanuit de studenteninitiatieven. Met behulp van een vraaggesprek met de studenteninitiatieven komen we er ook achter waar ze tegenaan zijn gelopen. Voor onderwijsinstellingen is de webinar interessant om te leren wat zij kunnen doen om initiatieven gestart door studenten te faciliteren. Wing Yan Man, oprichter van 3310 School for Millenials, is dagvoorzitter.

Deze webinar wordt georganiseerd als onderdeel van Missie Mentaal, een publiek-privaat samenwerkingsverband dat met jongeren onderzoekt hoe een mentaal gezonde samenleving eruit ziet. Zie www.missiementaal.com

Deelname gesloten
Videosessie
Wat werkt er en hoe pak je het aan?
Tijdstip: Deelname gesloten
Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Veerkrachtige jongeren? Zet kunst en cultuur in!"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

0
0
0

<< Link niet ontvangen in de mail? Volg deze link om naar de meeting te gaan: https://us02web.zoom.us/j/81681562402?pwd=dnJsTHZRdzlqRjZCZ1h0bnZ5aXNBZz09 >>

Kunst en cultuur dragen positief bij aan de mentale gezondheid van jongeren. Via een krachtenbundeling tussen jongerenwerk, cultuurprofessionals en het gezondheidsdomein, willen we hier optimaal mee aan de slag. Daarom organiseren wij - LKCA en Alles is Gezondheid -  samen een bijeenkomst over dit onderwerp. Over wat er werkt, hoe het werkt en randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak.

Keynotespreker 

Met een inspirerende keynote van Maike Kooijmans, lector Opvoeden voor de Toekomst aan Fontys Hogeschool Pedagogiek trappen we af. Zij gaat in op het belang van cultuurdeelname om zo de veerkracht en weerbaarheid van jongeren te vergroten.

De praktijk: hoe werkt het?

Hoe doe je dat in de praktijk: cultuur inzetten om jongeren veerkrachtiger te maken? Met onder andere Leonie Gossens van Art United/Huis73 die vertelt hoe ze creativiteit als verbindende schakel inzetten tussen jongeren in hun online community.

Meedenken en meer weten over de waardevolle inzet van cultuur voor mentale gezondheid? Meld je meteen aan voor 23 maart. 

Deelname gesloten